priskinti

priskinti
priski̇̀nti vksm. Nuei̇̃k į dar̃žą, priski̇̀nk pietùms ži̇̀rnių.

.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • priskinti — priskìnti, prìskina, priskynė tr. Š, Rtr, NdŽ 1. N, K, DŽ1 daug nuskinti, priraškyti: Išvirk pupynės, vaikas pupų priskynė Rdn. Piemuo priskynė pilną antį brandžių žirnių J. Beržams sprogstant, reikia priskinti jų pumpurų, sudžiovinti ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskinti — apskìnti, àpskina, apskynė tr. Š, Rtr 1. Ser daugumą nuskinti, skinant sumažinti kiekį: Obuolius jau apskynėm, maža beliko DŽ. Šitą vyšnią jau apskynėm Gs. Apačias [serbentų krūmo] aš jau apskyniau Rm. Spurgus nuo apvynių apskìnk J. Vakar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskinti — atskìnti, àtskina, atskynė tr. 1. Sut, RtŽ kapojant, pjaustant praretinti, nuvalyti: Atskìnkit bent kiek medžius, kad įeitų saulė pro langus Jž. 2. iškertant, išlaužant ką augantį, pralaisvinti (kelią): Tėveliui einančiam kelelius atskìnsiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraškyti — tr. 1. Š išskinti: Reikia obuoliai be čėso išraškyt Brž. Tėvam sako, kad tavo vaikas agurkus išrãškė Mžš. Rėkia gi, kad uogas kas išraškė Sdk. Žirgeliai tuinus palaužė, mergelės rūtas išrãškė Aps. | prk.: Nelaimingi šito ūgio bemiokai: išraškys …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskinti — išskìnti, ìšskina, išskynė tr. Š; N, Sut, M, L 1. K, DŽ visus nuraškyti: Vakar išskyniau visus agurkus ir apraugiau Pc. Kvietkas išskyčiau, o rūtas išlankstyčiau, bile savo bernužį gaučiau pamatyt KlvD80. ^ Ilgą ilgą pradalgėlį pievoj išvarysiu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapas — 1 krãpas sm. ppr. pl. (2) K, Gs, Plv, PnmŽ, (4) Šk, Nm bot. 1. SD104, Mt prieskoninė daržovė (Anethum): Krapùs deda į agurkus, kopūstus kvyno vieto[je] J. Reikia priskinti krapų – agurkus raugsiu Pn. Mūsų darže auga krãpai Jrb. Pridėjau krapų̃ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lapija — 1 lapijà sf. (2) K; R213 col. medžių, augalų lapai, lapų visuma: Drebulės lapijà KI96. Batvinių lapìją suėdė karvė J. Net ir vasarvidžio lapija negalėdavo paslėpti varnalizdžių kupetų medžiuose rš. Dar keletas žingsnių, ir pabėgėliai pasijuto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskinti — nuskìnti, nùskina, nuskynė tr. NdŽ 1. Q2,9, H153, R, Sut, N, K, LL269, DŽ1 nurėkšti, nutraukti (lapą, žiedą, vaisių): Be laiko nùskina vaikai agrazdus, obeliokus Dgč. Ana nuskynė obalį, t. y. nuskabė J. Ją mažą nuplakė žiaurus ponas, kad ji… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paišskinti — paišskìnti, paìšskina, paišskynė (dial.) tr. visus iškirsti, išskinti: Buvo medis didelis, ale paišskynė Dv. skinti; apskinti; atskinti; įskinti; išskinti; paišskinti; nuskinti; paskinti; persiskinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskinti — paskìnti, pàskina, paskynė tr. NdŽ; M, L 1. N, Rtr, DŽ1 kiek skinti, paraškyti: Paskìnk batvinialapių karvėm Pb. Mama atnešė paskynus kmynų Rm. Išej paskìnt laiškų cibulių Btrm. Paskynė paskynė uogų, tik an dugno – einu puodų pirkt (greit… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”